Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Framtidsberättelser från lantbruket år 2030

Andersson, Lars; Bengtsson, Jan; Dahlén, Liselotte; Ekelund Axelson, Lena; Eriksson, Camilla; Fedrowitz, Katja; Fischer, Klara; Friberg, Hanna; Hallin, Sara; Hunter, Erik; Jansson, Torbjörn; Johnsson, Pernilla; Mobjörk, Malin; Oskarsson, Daniel; Patel, Mikaela; Rydhmer, Lotta; Räty, Riitta; Röös, Elin; Slätmo, Elin; Stenström, Maria;
Visa fler författare

Nyckelord

framtidsberättelser; lantbruk; jordbruk; Sverige

Publicerad i


ISBN: 978-91-576-9441-6
Utgivare: Framtidens lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet