Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Early interaction between the high-producing dairy cow and calf

Fröberg Sofie, Lidfors Lena, Olsson Ingemar, Svennersten Sjaunja Kerstin
Lidfors, Lena (red.); Olsson, Ingemar (red.); Fröberg, Sofie (red.); Svennersten Sjaunja, Kerstin (red.)

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2005, nummer: 263
Utgivare: Deaprtment of Animal Nutrition and Management, SLU