Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2004Öppen tillgång

Uppfödning av kvigor med tidig inkalvning

Herlin, Anders Henrik; Swensson, Christian

Nyckelord

Dairy, heifer rearing

Publicerad i

Info / Sydsvensk jordbruksforskning
2004, nummer: 35
Utgivare: Sydsvensk Jordbruksforskning

   SLU författare

  • Herlin, Anders Henrik

   • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Swensson, Christian

    • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Husdjursvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/78381