Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning : hur stor är den och vilka är riskfaktorerna?

Ranius, Thomas; Hallinger, Martin; Schmalholz, Martin; Johansson, Victor

Publicerad i

Fakta. Skog
2016, nummer: 2016:6
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet