Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016Öppen tillgång

Konsumenten definierar lokalproducerat

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2016, nummer: 10, sidor: 36