Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015

Eriksson, Stefan; Karlsson, Ann-Britt; Wallertz, Kristina

Nyckelord

Bastborre

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2016, nummer: 13
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet