Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2016Öppen tillgång

Skogsdata 2016 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Skogen då, nu och i framtiden

Wikberg, Per-Erik
Nilsson, Per (red.); Cory, Neil (red.)

Nyckelord

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; Forest resources; Forest inventory; NFI; Official statistics; Biodiversity; Riksskogstaxeringen

Publicerad i

Skogsdata
2016, nummer: 2016
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshuhållning, Sveriges lantbruksuniversitet