Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2005

Historisk återblick på användning av läkemedel ad us. vet med några ståndkärl som inspiration

Appelgren Lars-Erik

Publicerad i

Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap
2005, nummer: XV, sidor: 31-41
Titel: Från forskningens fält. Femton studier
ISBN: 91-631-6568-6
Utgivare: Wikströms Uppsala