Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012Öppen tillgång

Fältdatasystem för skogliga fältförsök

Karlsson, Kjell; Mossberg, Magnus; Ulvcrona, Thomas

Sammanfattning

Denna rapport beskriver ett Internet-baserat system anpassat för att hantera träd-data från skogliga fältförsök. Systemet har konstruerats för att uppfylla ett flertal krav. Systemet erbjuder säker långtidslagring av skogliga fältförsöksdata, tillgänglighet överallt och när som helst utan behov av jourhavande administratör, datorstöd vid revision av fältförsök, samt tillhandahåller sammanställningar av tillståndet på försöksytor vid olika revisioner (statistikkort) och digitala dataset för statistiska analyser. I systemet ingår ett skräddarsytt datorprogram att användas i handdatorer för utomhusbruk vid revision av skogliga fältförsök. Rapporten inkluderar en detaljerad beskrivning av hur insamlad fältdata bearbetas för olika presentationer över skogstillståndet på skogliga försöksytor.

Nyckelord

databas; internet; skogsproduktion; skogsskötsel; revision

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2012, nummer: 5
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet