Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Kapitel i rapport , 2017

Hur påverkas markens kolförråd av stubbskörd?

Olsson, Bengt; Strömgren, Monika; Hyvönen, Riitta; Grelle, Achim; Freeman, Michael; Egnell, Gustaf; Persson, Tryggve

Nyckelord

stump removal; carbon

Publicerad i

Titel: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet