Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016

Kläck fram och studera vedlevande insekter

Lindelöw, Åke

Sammanfattning

Många insekter är kortlivade, nattlevande eller på andra sätt svåra att hitta ute i naturen. Detta gäller i hög grad vedlevande insekter. Ett utmärkt sätt att bekvämt och med stor behållning undersöka dessa arter är helt enkelt att försöka kläcka fram dem hemma.

Nyckelord

Vedinsekter; Kläckning; Vedsubstrat

Publicerad i

Yrfän
2016, Volym: 2, nummer: 1, sidor: 17-19

  Associerade SLU-program

  Biologisk mångfald

  UKÄ forskningsämne

  Zoologi

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79501