Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Kapitel i rapport , 2017

Effekter på föryngring, trädtillväxt och markvegetation

Egnell, Gustaf

Nyckelord

stubbskörd

Publicerad i

Titel: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet