Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2016

Stora synteser och sammanställningar

Myrdal, Janken

Publicerad i

Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok
2016, nummer: MMXVII, sidor: 63-75 Titel: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : årsbok MMXVI
ISBN: 978-91-7402-452-4Utgivare: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien