Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok (redaktörskap)2017

Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift 2017

Appelgren, Lars-Erik; Johansson, Henry; Simonsson, Bengt
Appelgren, Lars-Erik (red.); Johansson, Henry (red.); Simonsson, Bengt (red.)

Nyckelord

Medicinhistoria

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2017,
Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening