Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2016Vetenskapligt granskad

Biofilm hos salmonellaisolat från svenska djurbesättningar

Sternberg Lewerin, Susanna; Fernström, Lise-Lotte

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2016, Volym: 2016, nummer: 11, sidor: 11 - 14