Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Vetenskapligt granskad

Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln : vad behöver göras inom tillståndsprocesser

Klocker Larsen, Rasmus; Raitio, Kaisa; Sandström, Per; Stinnerbom, Marita; Wik-Karlsson, Jenny; Sandström, Stefan; Österlin, Carl; Yann, Buhot; Skarin, Anna

Publicerad i

ISBN: 978-91-620-6722-9
Utgivare: Naturvårdsverket