Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2003

Högkvalitativ, uthållig och högavkastande vall

Stenberg, Maria

Publicerad i

Försöksrapport för Mellansvenska försökssamarbetet
2003, sidor: 72-77 Titel: Skara
ISBN: 91-88668-46-0
Utgivare: Hushållningssällskapens Multimedia

   SLU författare

  • Stenberg, Maria

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Veterinärmedicin
  Husdjursvetenskap
  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/798