Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016

Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013 : delrapport II: utvärdering av åtgärder för bättre miljö

Smith, Henrik G.; Dänhardt, Juliana; Blombäck, Karin; Caplat, Paul; Collentine, Dennis; Grenerstam, Erik; Hanson, Helena; Höjgård, Sören; Jansson, Torbjörn; Johnsson, Holger; Jönsson, Annelie M; Lantz, Mikael; Lindström, Åke; Nilsson, Lovisa; Nordin, Martin; Olsson, Ola; Stewart, Rebecca; Stjernman, Martin; Öckinger, Erik

Publicerad i

Utvärderingsrapport / Jordbruksverket
2016, nummer: 2016:3
Utgivare: Jorbruksverket