Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Jordbearbetningens årsrapport 2015


Myrbeck, Åsa (red.)

Sammanfattning

Denna rapport tar upp större delen av fältförsöksverksamheten avseende jordbearbetning under 2015. Uppläggningen är i stort sett densamma som i tidigare årsrapporter. Verksamheten redovisas under ämnesgruppens olika program: (1) grundläggande bearbetning och bearbetningssystem, (2) såbäddsberedning och ytskiktets funktion, (3) markstruktur, jordpackning och markvård, samt (4) växtnäringsutlakning och erosion.

Nyckelord

jordbearbetning; årsrapport

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, nummer: 135
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associerade SLU-program

  Framtidens lantbruk (tom Jan 2017)

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79929