Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2016

Näringskvalitet i rörsvingel/hybrid

Nadeau, Elisabet; Hallin, Ola

Publicerad i

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, nummer: 69, sidor: 31:1-31:5
Titel: Meddelande från Södra Jorbruksförsöksdistriktet. Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2016
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2016