Skip to main content
Conference paper, 2017

Sockerinnehåll i vallfoder till hästar - behöver man bry sig om det?

Müller, Cecilia

Abstract

Sockerinnehållet i vallfoder är i första hand av betydelse för hästar med någon typ av avvikelse i sin omsättning av glukos, t.ex. hästar med insulinresistens, hästar som får korsförlamning p.g.a. en genetisk defekt i glykogeninlagringen eller hästar med s.k. Cushings sjukdom. Vallfoder för dessa hästar behöver analyseras med avseende på dess innehåll av lättlösliga kolhydrater utöver de mer rutinmässiga analyserna av innehållet av omsättbar energi, smältbart råprotein och mineralämnen. 

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 131-134
Book title: Vallkonferens 2017 : konferensrapport : 7-8 februari 2017
ISBN: 978-91-576-9464-5, eISBN: 978-91-576-9464-5
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Vallkonferens 2017

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80190