Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2016

Fasta körspår – Skördepotential och effekter på markstruktur från 6 års försök

Holm, Lena; Etana, Ararso; Arvidsson, Johan

Publicerad i

Rapport - Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet
2016, nummer: 69, sidor: 26:1-26:4
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet