Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Att planera för hela skogslandskapet - utmaningar och möjligheter

Carlsson, Julia; Lidestav, Gun; Bjärstig, Therese; Svensson, Johan; Nordström, Eva-Maria

Nyckelord

Deltagande planering; skogsbruksplan; landskapskoordinator; Vilhelmina Modellskog; landskap; skogsägare; skogliga intressenter; mångbruk

Publicerad i

Fakta. Skog
2016, nummer: 2016:13
Utgivare: Sveriges Lantbruksunivversitet