Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016

Barsebäck (Öresund) 1999-2016

Tärnlund, Susanne; Sundqvist, Frida

Nyckelord

Regional miljöövervakning Barsebäck Skåne län kustfisk Öresund

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, nummer: 2016:5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet