Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Laholmsbukten (Västerhavet) 2016

Sundqvist, Frida; Karlsson, Martin

Nyckelord

Laholmsbukten, miljöövervakning, kustfisk, inventering, Västerhavet

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, nummer: 2016:7
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet