Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Kungsbackafjorden (Västerhavet) 2011

Sundqvist, Frida; Karlsson, Martin

Nyckelord

Kungsbackafjorden kustfisk miljöövervakning Västerhavet inventering

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, nummer: 2016:6
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet