Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2016

Fiskfångster och utsättningar av fisk

Sandström, Alfred; Ahlbeck Bergendahl, Ida; Wickström, Håkan; Willem, Dekker; Strömquist, Jennie; Andersson, Jonas S.

Sammanfattning

Totalfångsten i yrkesfisket i Vänern har planat ut runt 600 ton per år. Den viktigaste arten för yrkesfisket var gös, vilken stod för cirka 43 procent av totala fångstens värde. Den näst viktigaste arten är siklöja (27 procent av värdet). Fångsterna av gös, lake och sik ökade från 2014 till 2015, medan abborre, ål, gädda och siklöja minskade och lax- och öringfångsterna i stort sett var oförändrade. De registrerade fritidsfiskarna fångade under 2015 totalt 44 ton, vilket är den lägsta fångsten sedan statistiken infördes. Totalt 240 400 lax- och öringsmolt sattes ut våren 2016 vilket är något under medelvärdet för den föregående femårsperioden. Även utsättningen av ål har minskatpå senare år, 150 000 karantäniserade ålyngel sattes ut under 2015 att jämföra med 600 000 stycken under 2014.

Nyckelord

fångster, fiskövervakning

Publicerad i

Rapport / Vänerns vattenvårdsförbund
2016, nummer: 2016:96, sidor: 79-86 Titel: Årsskrift 2016 : Värnens vattenvårdförbund

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund