Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011

Produktionseffekter av askgödsling i äldre dikade torvmarksskogar

Magnusson, Tord; Hånell, Björn

Publicerad i

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2011, nummer: Q9-720
Utgivare: Värmeforsk