Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005Öppen tillgång

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Fölster Jens, Wilander Anders

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005, nummer: 2005:3
Utgivare: Institutionen för Miljöanalys