Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016

Asktillförsel I äldre dikade torvmarksskogar : Påverkan på grundvattenkemi och barrens näringshalter

Magnusson, Tord; Hånell, Björn

Publicerad i

Energiforsk rapport
2016, nummer: 2016:226ISBN: 978-91-7673-226-7
Utgivare: Energiforsk