Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2016

Kustekosystem förändras i takt med övergödningen

Olsson, Jens; Gårdmark, Anna; Bergström, Lena

Publicerad i

Havet
2016, Volym: 2015/2016, sidor: 74-78
Titel: Havet : om miljötillståndet i i svenska havsområden. 2015/2016
ISBN: 978-91-982291-3-4
Utgivare: Naturvårdsverket