Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016

Optimerad övervakning av fisk i kustvatten

Leonardsson, Kjell; Ericson, Ylva; Olsson, Jens; Bergström, Lena

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2016, nummer: 2016:33
ISBN: 978-91-87967-45-0
Utgivare: Havs och vattenmyndigheten