Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016

Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen? : Delrapport 2016

Olsson, Jens; Lingman, Anna; Jonsson, Anna-Li; Förlin, Lars; Hanson, Niklas; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Ljunghager, Fredrik

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2016, nummer: 2016:17
ISBN: 978-91-87967-26-9
Utgivare: Havs och vattenmyndigheten