Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016

Gröna takhandboken: växtbädd och vegetation

Pettersson Skog, Anna; Malmberg, Jonatan; Emilsson, Tobias; Jägerhök, Tove; Capener, Carl Magnus

Sammanfattning

Denna rapport är en handbok för projektering av växtbädd och vegetation (överbyggnad) på bjälklag som har tagits fram som delaktivitet inom ”Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage”. Vinnovaprojektet tillhör utlysningen och programmet Hållbara Attraktiva Städer. Projektet har även tagit fram följande publikationer: 

  • Grönatakhandboken - Vägledning 
  • Grönatakhandboken - Betong, Isolering och Tätskikt 
  • Rapport - Arbetsprocessen 
Syftet med handboken är att bidra till anläggningar med hög kvalitet, hållbarhet över tid och nolltolerans mot läckage. Vi har lagt fokus på val av vegetationssystem då de till stor del är styrande för dimensionering av underliggande lager och bärande konstruktion och är en viktig nyckel för att uppfylla eftersträvad funktion.

Nyckelord

green roof, vegetation, substrate design, project planning

Publicerad i


Utgivare: Vinnova