Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2016

Ekosystemtjänster i praktiken : erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige och en exempelsamling

Hilding-Rydevik, Tuija; Blicharska, Malgorzata

Publicerad i

Rapport / Naturvårdsverket
2016, nummer: 6274
ISBN: 978-91-620-6724-3
Utgivare: Naturvårdsverket

   SLU författare

   • Blicharska, Malgorzata

    • Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Social Sciences Interdisciplinary

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/80715