Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2017

Stubbskörd och markens koldioxidbalans

Mjöfors, Kristina; Strömgren, Monika; Grelle, Achim; Hadden, David; Lindroth, Anders; Vestin, P.

Sammanfattning

Markstörningar, som stubbskörd och mark- beredning, leder initialt till minskad koldioxidavgång från marken, visar en serie nya försök. Det är tvärtemot vad man tidigare har antagit. Efter det första året ligger avgången på ungefär samma nivå för störd mark som för ostörd.

Nyckelord

stubbbrytning, kolbalans, fotosyntes, respiration

Publicerad i

Titel: Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6, eISBN: 978-91-576-9455-3
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet