Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2016Öppen tillgång

Påväxt i sjöar och vattendrag – kiselalgsanalys : Version 3:2: 2016-01-20

Jarlman, Amelie; Kahlert, Maria; Sundberg, Irene; Herlitz, Eva

Sammanfattning

Undersökningstypen omfattar kiselalgsanalys samt uträkning av index.

Nyckelord

diatom index, monitoring, Sweden, freshwater

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2016, Titel: Handledning för miljöövervakning. Metoder. Programområde: Sötvatten.

Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten