Skip to main content
Factsheet, 2017

Proteinbaserad utsädespelletering - för ökad avkastning hos sockerbeta ?

Johansson, Eva; Newson, William Roy; Fredlund, Kenneth; Malik, Ali Hafeez

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap