Skip to main content
Factsheet, 2017

Proteinbaserad utsädespelletering - för ökad avkastning hos sockerbeta ?

Johansson, Eva; Newson, William Roy; Fredlund, Kenneth; Malik, Ali Hafeez

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Newson, William Roy (Newson, William)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Fredlund, Kenneth
Malik, Ali Hafeez
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80935