Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten : Utvärdering av kvalitet och relevans för de analyspaket som erbjuds av svenska laboratorier

Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Nyckelord

växtskyddsmedel; dricksvatten; analys

Publicerad i

CKB rapport
2016, nummer: 2016:2ISBN: 978-91-576-9446-1, eISBN: 978-91-576-9447-8
Utgivare: KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet