Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2016

En viltförvaltning i sin linda, 1250-1634

Danell, Kjell; Bergström, Roger

Publicerad i

Titel: Jaktens historia i Sverige: vilt, människa, samhälle, kultur
ISBN: 978-91-47-11294-4
Utgivare: Liber