Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Kan man minska bekämpningen mot bladmögel i matpotatis

Wiik, Lars; Aldén, Louise; Gerdtsson, Anna; Nilsson, Anders; Liljeroth, Erland

Nyckelord

late blight Phytophthora infestans Decision support system

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2017, nummer: 7
Utgivare: LTV Faculty, SLU