Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensposter, 2016

Lärandemiljöer i högre utbildning : en metod för utvärdering av gröna kvaliteter

Skärbäck, Erik; Grahn, Patrik; Stoltz, Jonathan; Nyblom, Jerker

Sammanfattning

Arbete som kräver mycket koncentration sker mer effektivt om arbetsplatsen har särskilt avstressande kvaliteter. Universitetsmiljöer är ofta trivsamma men samtidigt sker arbete under press och stress.Forskning visar att empatin minskar vid stress, men att bra grönska i arbetsmiljön ger trivsel, avstressning och samarbetsvilja.Grönskan förbättrar koncentrationsförmåga och kortminne.Forskning sedan 1995* på SLU Alnarp har lett fram till att åtta olika karaktärer svarar mot grundläggande behov.Vi har analyserat hur dessa åtta karaktärer förekommer på flera av våra främsta universitet.

Publicerad i


Utgivare: NU2016

Konferens

NU2016: Högskolan i samhället & Samhället i högskolan