Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2016

Naturlig Etablering : en pilotstudie av en naturbaserad intervention för individer inom Etableringsuppdraget i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

Pálsdóttir, Anna María; Kyrö Wissler, Sara; Geite, Anna; Grahn, Patrik

Sammanfattning

Pilotprojektet Naturlig Etablering består av en naturbaserad intervention där Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Sveriges Lantbruksverksamhet (SLU) samarbetat för att utveckla en modell i syfte att vetenskapligt utvärdera denna.

Målgruppen för pilotstudien är individer inom Etableringsuppdraget med psykisk ohälsa i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Malmö samt Lund. Pilotprojektet har bedrivits i Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Deltagare har valts ut av arbetsförmedlingens rehabiliteringsteam inom Etableringsuppdraget för den naturbaserade interventionen. Under 10 veckor, tre gånger per vecka och ungefär fyra timmar per tillfälle har deltagarna vistats i grupp i trädgården och erbjudits aktiviteter med olika kognitiva och fysiska utmaningar. Sedan etableringsuppdraget startade 2010 har Arbetsförmedlingen arbetat med att ta fram nya metoder och verktyg i samarbete med andra aktörer för att underlätta etableringen av de nyanlända.

I denna rapport redovisas framtagen modell Naturlig Etablering. Detta har resulterat i en beskrivning av målgruppen, beskrivning av naturbaserad utredning, genomgång av den naturbaserade interventionsmodellen samt beskrivning av fördjupad samverkan mellan i projektet ingående myndigheter. 

Nyckelord

migration, hälsa, Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2016, nummer: 2016:8
eISBN: 978-91-576-8928-3
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Rapport 2016:8, Sveriges Lantbruksuniversitet