Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2017

Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva - en framkomlig väg för prydnadsväxter i växthus?

Bergstrand, Karl-Johan; Caspersen, Siri; Syrén, Bengt

Nyckelord

Odling; Fosforgödselmedel; Växtodling; Prydnadsväxter

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2017, nummer: 13
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet