Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016

Duberg, Jon; Landfors, Fredrik; Ericson, Ylva

Nyckelord

Fiske; Havsfiske; Kustfiske; Havsresurser; Djurekologi; Populationsbiologi

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2017, nummer: 2017:2
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet