Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002-2016

Duberg, Jon; Ericson, Ylva

Nyckelord

Fiske; Kustfiske; Marinekologi; Miljöövervakning; Östersjön

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2017, nummer: 2017:1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet