Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Modellbaserat beslutsstöd för stubbskörd

Larsolle, Anders; Hannrup, Björn; Jönsson, Mari; Mörtberg, Ulla; Nordström, Maria; Olsson, Bengt; Rudolphi, Jörgen; Strömgren, Monika

Nyckelord

bioenergi; modell; stubbskörd; ekonomi; biodiversitet; mark; vatten; energi; klimat

Publicerad i

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2017, nummer: 094
Utgivare: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet