Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensartikel, 2017

Alnarps Rehabiliteringsträdgård : utvärdering av effektivitet

Grahn, Patrik

Sammanfattning

Ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige är stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostnaderna för samhället uppskattas till 70 miljarder per år. Det handlar bl a om utmattningsreaktioner och depression. Vägen tillbaka till arbetslivet är ofta lång och mödosam. Rehabilitering i natur är en ny möjlighet. Hur ser resultaten ut?

Publicerad i

Skrifter från Lyssnande Lund, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
2017, nummer: 16, sidor: 12-15
Titel: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön Hårda fakta för mjuka värden Rapport från symposium
ISBN: 9789197656030
Utgivare: Lunds university

Konferens

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön Hårda fakta för mjuka värden (symposium)