Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2017

Snytbaggen

Nordlander, Göran; Wallertz, Kristina; Björklund, Niklas; Hellqvist, Claes; Petersson, Magnus

Sammanfattning

Snytbaggen gnager av barken på barrträdsplantor men även på tunnare grenar och rötter av större barrträd. Nyplanterade plantor dödas i stor utsträckning genom att gnaget ringbarkar stammen. Omfattande skador av snytbagge har varit ett konstant problem sedan övergången till trakthyggesbruk. Dagens skogsbruk med nya hyggen varje år relativt jämnt fördelade i landskapet ger förutsättningen för en stabilt hög populationsnivå hos snytbaggen. Skadorna som snytbaggen orsakar kostar det svenska skogsbruket hundratals miljoner kronor årligen.

Publicerad i

Skogsskötselserien
2017, nummer: 12, sidor: 46-64
Titel: Skador på skog: del 1: skogsskador i skogens olika utvecklingsstadier
Utgivare: Skogsstyrelsen