Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2017

Svart granbastborre

Lindelöw, Åke; Hellqvist, Claes; Nordlander, Göran

Sammanfattning

Svart granbastborre har en liknande biologi som snytbaggen och arterna förekommer ofta tillsammans. Planterade granplantor skadas genom de fullbildade bastborrarnas gnag i barken på rötter och nedersta delen av stammen. Märkligt nog har i Sverige inga mer omfattande plantskador förorsakade av den lika allmänna svarta tallbastborren noterats i tallplanteringar.

Publicerad i

Skogsskötselserien
2017, nummer: 12, sidor: 65-68
Titel: Skador på skog: del 1: skogsskador i skogens olika utvecklingsstadier
Utgivare: Skogsstyrelsen